Tłumaczenia pisemne przysięgłe (na podst. Dz. U. Nr 15, poz. 131 z dn. 24 stycznia 2005. nowelizacja na podstawie Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2007 i z dnia 18 grudnia 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego):

  • Z języka francuskiego na język polski = 35,00 PLN / str. a z jęz. polskiego na jęz. francuski = 40 PLN / str.
  • Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego przyjmuje się: 1125 znaków włącznie ze spacjami.
  • Stawki za tłumaczenie tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną mogą być podwyższone o 25%.
  • Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
  • Za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecajacego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym stawki określone powyżej podwyższa się o 100%.
  • Tłumaczenie ustne (konsekutywne): 80,00 – 100,00 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę.

Zleć tłumaczenie


KONTAKT