Mam przyjemność zaoferować tłumaczenia przysięgłe pisemne, ustne, prowadzenie korespondencji oraz aktywne towarzyszenie i pomoc.


Tłumaczenia pisemne

Oferuję tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe) dokumentów wydawanych przez administracje państwowe, tzn. polską i krajów francuskojęzycznych oraz tekstów specjalistycznych: technicznych, prawniczych i ekonomicznych.


Tłumaczenia ustne

Oferuję tłumaczenia konsekutywne (towarzyszące) symultaniczne.


Prowadzenie korespondencji

Dla Państwa wygody oferuję prowadzenie korespondencji w imieniu firm i osób fizycznych oraz komunikacji telefonicznej w języku francuskim.


Towarzyszenie i pomoc

Z przyjemnością oferuję towarzyszenie i pomoc cudzoziemcom francuskojęzycznym w poruszaniu się w południowo-wschodniej części Polski, a także rodakom oczekującym pomocy i udającym się do krajów francuskojęzycznych np. w interesach (targi wystawiennicze, udział w rozmowach handlowych, przy negocjacjach i podpisywaniu umów itp.).

Przyjmowanie zleceń, podobnie jak wydawanie wykonanej pracy odbywa się osobiście, Pocztą Polską lub pocztą elektroniczną w przypadku tłumaczeń zwykłych (nie uwierzytelnionych).

Termin wykonania, jak i szczegóły dotyczące ceny za usługi (w razie konieczności negocjacji) zostają omówione podczas pierwszego kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego.

Jednocześnie oświadczam, że jako osoba fizyczna i osoba prawna biorę odpowiedzialność za poufność przekazanych mi przez moich Klientów informacji, w postaci ustnej i pisemnej oraz za jakość mojej pracy jako tłumacz przysięgły.


Skontaktuj się!


KONTAKT